Op til 500.000
danskere har en
usynlig folkesygdom
uden at vide det.

Om kampagnen

Denne kampagne skal sætte fokus på osteoporose som en folkesygdom. Formålet er at opspore og hjælpe flere af dem, der lever med knogleskørhed uden at vide det, så de kan leve et liv uden funktionstab og smerter.

Osteoporoseforeningen står bag kampagnen, som retter sig mod seks grupper af sundhedsfaglige medarbejdere: Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætister samt farmakonomer og farmaceuter.

De kan alle spille en nøglerolle i at opspore sygdommen
og rådgive om, hvordan den enkelte kan forebygge brud
på knoglerne og leve med sygdommen i det daglige.

Sundhedsstyrelsen har bidraget med faglig sparring til kampagnen målrettet sundhedsfaglige medarbejdere,
og den er delvist finansieret af midler fra Sundhedsministeriet* og delvist af Osteoporoseforeningens
egne midler.

*Sundhedsministeriet har finansieret udvikling af informationsmateriale, videoer, kampagnehjemmeside og medieindrykninger til kampagnen målrettet sundhedsfaglige medarbejdere.

Tak til samarbejds­partnere

Organisationer der har bidraget til at målrette kampagnen og give feedback i udviklingen:

 • Fagligt Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne
 • FOA
 • Danske Fysioterapeuter
 • Ergoterapeutforeningen
 • Fagligt Selskab af Kliniske Diætister
 • Danmarks Apotekerforening

 

Fysioterapeuterne Lene Lebech og Dorte With som har været faglige konsulenter på informationsmaterialet til fysioterapeuter.

Osteoporoseforeningens repræsentantskab og en række målgrupperepræsentanter der har bidraget til at målrette kampagnen og give feedback i udviklingen.

Eksperter der har givet faglig sparring og kvalitetssikret kampagnens indhold:

 • Sundhedsstyrelsen
 • Mette F. Hitz, Overlæge, ph.d. og centerleder ved Videnscenter for Knoglesundhed
 • Lars Hyldstrup, dr.med., overlæge på Osteoporoseklinikken, Hvidovre Hospital
 • Bente Langdahl, professor, overlæge, dr.med. ved Aarhus Universitetshospital
 • Torben Harsløf, Overlæge, ph.d. ved Aarhus Universitetshospital
 • Inger Raben-Pedersen, tidligere praktiserende læge

 

Fagligt Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne

FOA

Danske Fysioterapeuter

Ergoterapeut-foreningen

Fagligt Selskab af Kliniske Diætister

Danmarks Apotekerforening